Inspektor/-ka Ochrony Danych Osobowych

Miejsce pracy: Magnice

« Back to all job offers

Twój zakres obowiązków

 • przegląd i bieżąca aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (polityki, wzory, procedury, rejestry czynności przetwarzania itp.),
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w polskich spółkach GK AB,
 • analiza przepływów danych osobowych pomiędzy polskimi spółkami GK AB, proponowanie odpowiednich konstrukcji w związku z tymi przepływami (współadministrowanie, powierzenie przetwarzania), kontrola nad umowami między spółkami w grupie w tym zakresie,
 • kontrola nad skrzynkami RODO w polskich spółkach GK AB - odpowiadanie na zgłoszenia dot. realizacji praw podmiotów danych,
 • nadzór nad nadawaniem uprawnień, realizowany w szczególności poprzez okresowe kontrole dokumentacji,
 • udział w negocjacjach umów zawieranych przez spółkę, w zakresie w jakim dotyczą ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników GK AB z zakresu ochrony danych osobowych, przygotowanie i aktualizacja kompendium wiedzy dla pracowników - najważniejszych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych,
 • analiza procesów ustalonych w rejestrach pod kątem ich bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych oraz zgodności z przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych,
 • identyfikacja i ocena ryzyka dla procesów ustalonych w rejestrach; ustalenie potrzeby i dokonanie, tam gdzie zostanie ustalona konieczność DPIA,
 • monitorowanie zmian przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualnych stanowisk i wytycznych Grupy Roboczej oraz PUODO.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja,
 • wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony danych osobowych (np. studia podyplomowe),
 • praktyczne doświadczenie we wdrażaniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość prawniczego języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

To oferujemy

 • możliwość nawiązania stabilnej i długotrwałej współpracy,
 • samodzielne i rozwojowe stanowisko pracy,
 • szeroki pakiet benefitów (m.in.: dofinansowanie nauki języków, wsparcie w realizacji sportowych pasji, fundusz świadczeń socjalnych),
 • przyjazna atmosfera pracy - ponad 20% osób czuje się tutaj tak dobrze, że jest z nami dłużej niż 10 lat :)
Apply