Specjalista ds. BHP (K/M)

Miejsce pracy: Magnice

« Back to all job offers

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację pełnego zakresu zadań służby BHP przewidzianego przepisami prawa pracy (m.in. prowadzenie szkoleń wstępnych, przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego, przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych dla pracowników, koordynacja postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji);

 •  

  kontrolę, ocenę i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż.;

 •  

  opracowanie i wdrażanie standardów związanych z poprawą warunków BHP, ppoż.;

 •  

  udział w pracy zakładowych komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 •  

  aktywne działania mające na celu budowanie świadomości w obszarze BHP, ppoż. i ochrony środowiska w miejscu pracy;

 •  

  współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP, ppoż.;

 •  

  przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji w obszarze BHP, ppoż., wynikającej z aktualnych przepisów prawnych oraz wewnętrznych procedur, czynny udział w tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur;

 •  

  raportowanie do instytucji zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi procedurami;

 •  

  nadzór nad uprawnieniami operatorów wózków widłowych oraz koordynacja szkoleń w tym zakresie;

 •  

  udział w opracowaniu budżetu;

 •  

  udział w projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu BHP;

 •  

  posiada minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze BHP ,w tym przynajmniej 2 lata w firmie produkcyjnej;

 •  

  bardzo dobrze zna obowiązujące przepisy, dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska;

 •  

  jest nastawiona na rozwiązywanie problemów i  samodzielna w działaniu;

 •  

  posiada doświadczenie we współpracy z organami kontrolnymi;

 •  

  dużym atutem będzie znajomość procesów związanych z ochroną środowiska.
Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • samodzielne stanowisko pracy;
 • możliwość realizacji swoich pomysłów i wdrażania rozwiązań;
 • pakiet benefitów (m.in. wsparcie w realizacji sportowych pasji, dofinansowanie nauki języków),
 • przyjazną atmosferę pracy - ponad 20% osób czuje się tutaj tak dobrze, że jest z nami dłużej niż 10 lat :)
Apply