New distribution center in Magnice

W Magnicach w gminie Kobierzyce, w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia powstaje nowy magazyn GK AB – nowoczesne centrum logistyczne. Działka zakupiona pod ten projekt została uznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako jeden z najbardziej atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych w Polsce.

Na decyzję o budowie nowego centrum wpłynął fakt, że AB rozrasta się dwukrotnie szybciej niż rynek i w ciągu dwóch, trzech lat firma nie mieściłaby się już w swojej dotychczasowej siedzibie. Powierzchnia nowego budynku będzie aż 2,5-krotnie większa od powierzchni obecnej siedziby firmy, natomiast kubatura centrum powiększy się ponad pięciokrotnie. Budowa nowego centrum jest jedną z największych inwestycji Grupy AB.