Results conference 3Q 2014 AB S.A (18.11.2014)

1,5 mld zł przychodów na otwarcie nowego roku fiskalnego Grupy AB

O 19%, do 1,5 mld zł, wzrosły w ujęciu rok do roku przychody Grupy AB w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2014/2015. Największy w regionie CEE dystrybutor IT zanotował również wzrost wyniku EBITDA o 10% (do 22,7 mln zł) i zysku netto o 16% (do 15,1 mln zł). Na przestrzeni ostatnich 3 lat średnioroczne wzrosty przychodów to 15%, a zysku netto – aż 27,5%.